ส่งหัวข้อ "samsung galaxy s เครื่องจีน สเกลไม่ตรงครับ" ถึงเพื่อน