ส่งหัวข้อ "เวอชั่น เรื่องสำคัญสำหรับเครื่องจีน และตระกูล MTK" ถึงเพื่อน