SonyEricsson

บอร์ดย่อย

[-] SonyEricsson (Hardware)

[-] SonyEricsson (Software)

หัวข้อ

(1/1)

[1] โซนี่k608iปลดล็อคไม่ได้แต่อัพไทยผ่านครับ

[2] มีใครมี Ericsson T 28 ยังใช้งานได้ สายชาร์ทพร้อม แบต ทุกอย่างยังใช่งานได้บ้าง อยากได้มากๆ

[3] โชนี่ j 132 ปลดลอ็คกับ สายใหน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version