ส่งหัวข้อ "นครสวรรค์น้ำลดประชาชนยังเครียดแห่เข้า รพ." ถึงเพื่อน