ส่งหัวข้อ "กทม.รับเปิดประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ส่งผลระบายน้ำช้ากว่าเดิม 1 สัปดาห์" ถึงเพื่อน