ส่งหัวข้อ "ทีมกรุ๊ป ประเมินล่าสุด 13 เขต รอดน้ำท่วมแน่ๆ" ถึงเพื่อน