ส่งหัวข้อ "รถไฟสายใต้วิ่งได้ปกติ-เหนือบางขบวน" ถึงเพื่อน