ส่งหัวข้อ "Picasa [v3.9.0] โปรแกรมจัดการรูป แบบครบวงจรจาก Google !! ตัวใหม่ 01.พ.ค.55" ถึงเพื่อน