ส่งหัวข้อ "TrueCrypt v7.1a [Final] โปรแกรมสร้างไฟล์ลับ+รหัสผ่านส่วนตัว [Pc และ USB Drive]." ถึงเพื่อน