ส่งหัวข้อ "Firefox Portable [v13.0 Beta 5] โปรแกรมท่องเว็บรุ่นพกพาได้ ไม่ต้องติดตั้ง *NEW*" ถึงเพื่อน