ส่งหัวข้อ "Re-EnablePortable 2.0.1.0 โปรแกรมรวมคำสั่งคืนค่าต่างๆ ให้เป็นปกติ จากการโดนไวรัส" ถึงเพื่อน