ส่งหัวข้อ "มีใครมี Ericsson T 28 ยังใช้งานได้ สายชาร์ทพร้อม แบต ทุกอย่างยังใช่งานได้บ้าง อยากได้มากๆ " ถึงเพื่อน