ส่งหัวข้อ "แมงมุม 3.53 แครก ใช้ดีกว่า2.55 ไม่ต้องออนพาเวอร์ค้าง ( ภาษาัอังกฤมาแว้วๆๆๆๆๆ)" ถึงเพื่อน