ส่งหัวข้อ "โชนี่ j 132 ปลดลอ็คกับ สายใหน" ถึงเพื่อน