ส่งหัวข้อ "โซนี่k608iปลดล็อคไม่ได้แต่อัพไทยผ่านครับ" ถึงเพื่อน