ส่งหัวข้อ "BB ติดระหัสล็อกเครื่องทำไงดีคับ" ถึงเพื่อน