ส่งหัวข้อ "ทำให้ BB อ่านและเขียนไทยได้อย่างง่ายๆ 5 นาทีเสร็จ OS4_OS5_OS6_OS7" ถึงเพื่อน