ส่งหัวข้อ "BB5KING v1.06 ที่เขาว่าแก้เครื่องติด FFFFFFF ได้ชงัดนัก" ถึงเพื่อน