ส่งหัวข้อ "BB 8520จะอับเฟิอมแวร์ด้วยโปรไหนดี" ถึงเพื่อน