ส่งหัวข้อ "BB8900 BlackBerry Desktop ขึ้นแบบนี้ต้องแก้งัยครับ" ถึงเพื่อน