ผู้เขียน หัวข้อ: Infinity Best Dongle Update 1.48  (อ่าน 2584 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

itmobiz

 • บุคคลทั่วไป
Infinity Best Dongle Update 1.48
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 03:08:40 pm »
 • Publish
 • Publish
 • เครดิต คุณ m_mobile2011

  Infinity Best Dongle Update
                ( For BEST Dongle / activation onwers )

  Dear Customers,
     
  We are proud to announce the following update today
   
  [BEST] v1.48 Released

   

   Whats New

   
  - USB flashing improved
  - BB5 USB loaders updated
  - MSM72x flashing (Lumia 610) was broken on previous release, fixed
  - Added ASIC check for BB5, from now not possible flash wrong firmware (e.g. RAP4 to BCM and others)
  - Maemo/Meego flashing revised, work now on XP without problems
  - Maemo (N900) error handling added (if will be errors, like CMT,APE, e.t.c. faults, BEST show reasons and way to fix them)
  - RPL reading during flash improved for XG213
  - MeeGo eMMC only flash improved
  - MeeGo USB loader updated

  - Service operations improved
  - Improved XG213 RPL reading
  - Added SelfTest option for Lumia series (battery/power/e.t.c diagnostic)
  - Fixed hang during PM read/write on some models
  - During Cam Check/Repair also will be done HW check (Detect HW fault, show reasons of error)
  - For CNT reset added default SL tables for XG213 phones (replace/repair damaged tables, CS repair after bad reset)
  - XG110/DCT4+ reset user code improved ( set to default 12345 without data lost / full reset)
  - New Operator/Country info with new base (BB5/Infineon - Lock info)
  - Security repair for N73 improved (res
  tore ccc/hwc)

  - SL3 simlock extraction improved
  sl: Added support for new types
  sl: Added new way of rpl validation during recovery
  sl: Added support SL3/SL30 simlock extraction even from working , but SL damaged phones (!!!in SOME cases!!!)
  sl: Added auto rpl complete in some damage cases
  sl: Added support for locked phones (under test)
  sl: Improved SL3 simlock extraction and pre-validation
  sl: Rewriten SL30 simlock extraction
  sl: Added SL30 simlock pre-validation
  sl: SPR reading improved
  sl: Revised support of override SL types (skip not SL3/SL30 phones)
  As always, simlock present check for free, so, handjob lovers can find some more things now

  - User data operations improved
  - Added support for new-type XG213 phones (110,111,112 and same)
  XGnew: Phonebook backup/extract/write
  XGnew: LifeTimer edit
  XGnew: Gallery backup
  XGnew: SMS read/write/extract
  - Improved s4pb format - full cross-writing between BB5 S40 , DCT4+ ARM (XG213) , DCT4+
  - Improved SMS/Gallery/PhoneBook extraction from phones with partialy damaged FS
  - Improved Phonebook/Gallery/e.t.c extraction for some S40/S60 models f
  rom FullFlash
  - Improved data extraction from fullflash from S40/S60/S^3 models
  - Improved PhoneBook reading from BB5 S40 phones (C3 bug and some others fixes)
  - Fixed freeze during extraction on some model (Note! some big-sized (512,1024mb flash - can take up to 10-20-40 minutes!)
  - Low Format fixed for 8800 arte

  - Other
  - Maemo flashing from Normal (powered on state) mode fixed
  - MeeGo/Maemo flash file info added (region, langs, PR version, e.t.c)
  - Improved flashfiles check (Maemo/MeeGo/BB5/Lumia/Infineon)
  - Fixed VPL parser (modem part clear and file checking for Lumia)
  - RSA check improved (added new models)
  - INI revised
  - Some bugfixes
  - New WP7 models added (L610c)
  - Updated WP7 wipe files
  - Updated stuff files (tune/rpl)

  Download New update HERE http://www.tempf.com/getfile.php?id=1323389&key=50060889ea07a[/url]


     itmobiz

  • บุคคลทั่วไป
  Re: Infinity Best Dongle Update 1.48
  « ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2012, 03:08:59 pm »
 • Publish
 • Publish
 • Infinity Best Dongle Update
                ( For BEST Dongle / activation onwers ) 

   มีอะไรใหม่

  - ปรับปรุงการแลชผ่าน USB
  - อัพเดทตัวโหลดเดอร์ สำหรับ USB BB5
  - แก้ปัญหาการแฟลช MSM72x flashing (Lumia 610)
  - เพิ่มการตรวจสอบ ASIC สำหรับ BB5, ต่อไปนี้จะไม่สามารถแฟลชไฟผิดรุ่นเข้าเคร่ืองได้  ( เช่น RAP4 ไป BCM ชิพอื่น)
  - แก้ไขการแฟลช Maemo/Meego , ทำงานได้ดีบน  XP โดยไม่มีปัญหา
  - เพิ่มการแก้ปัญหาเออเรอร์กับ Maemo (N900) (ถ้าหากมีปัญหาเช่น , เออเรอร์ CMT,APE, และอื่นๆ, BEST จะแสดงสาเหตุและการแก้ไขให้ทราบ) 
  - ปรับปรุงการอ่าน RPL ระหว่างการแฟลช สำหรับ XG213 
  - ปรับปรุงการแฟลช MeeGo eMMC
  - อัพเดทตัวโหลดเดอร์ USB สำหรับ MeeGo 

  - ปรับปรุง Service operations
  - ปรับปรุงการอ่าน XG213 RPL
  - เพิ่มทางเลือก SelfTest สำหรับ Lumia series (battery/power/e.t.c diagnostic)
  - แก้ไขการค้างระหว่างการอ่าน/เขียน PM ในบางรุ่น
  - ระหว่างการเช็ค/ซ่อมแซม กล้อง จะมีการตรวจสอบฮาร์ทแวร์ด้วย (เป็นการตรวจสอบฮาร์ทแวร์เพื่อแสดงปัญหาที่เกิดขึ้น)
  - สำหรับการคืนค่า CNT เพิ่มตาราง SL สำหรับ XG213 phones (replace/repair damaged tables, CS repair after bad reset)
  - ปรับปุรงการล้างค่ารหัสผู้ใช้ สำหรับ XG110/DCT4+ ( คืนค่าเดิม 12345 โดยข้อมูลไม่เสียหาย หรือคืนค่าโรงงาน)
  - แสดงข้อมูล Operator/Country ใหม่ (BB5/Infineon - Lock info)
  - ซ่อมแซมรหัสรักษาความปลวอดภัย  N73 (คืนค่า ccc/hwc)
  - ปรับปรุงการแตกค่า SL3 simlock
  sl: เพิ่มการรองรับรุ่นใหม่
  sl: เพิ่มตรวจสอบค่าความถูกต้องของ rpl ระหว่างการ recovery 
  sl: เพ่ิมการรองรับ การแตกค่า  SL3/SL30 simlock extraction แม้จากเครื่องดี, หรือเครื่อง SL เสียหาย (!!!ในบางกรณีเท่านั้น!!!)
  sl: เพิ่มการแก้ไข rpl แบบอัตโนมัติ ในการเสียหายบางกรณี
  sl: เพ่ิมการรองรับสำหรับเครื่องล็อค (ภายใต้การทดสอบอยู่)
  sl: ปรับปรุงการแตกค่า SL3 simlock extraction และ การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น 
  sl: การเขียนซ้ำ SL30 simlock extraction
  sl: เพิ่ม SL30 simlock pre-validation 
  sl: ปรับปรุง การอ่านค่า SPR
  sl: แก้ไขการรองรับ override SL types (skip not SL3/SL30 phones)
  As always, การตรวจสอบ simlock ได้ฟรี, ดังนั้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆได้อีกมาก

  - ปรับปรุงการทำงานด้านข้อมูล
  - เพิ่มการรองรับ XG213 (110,111,112 and same)
  XGnew: Phonebook backup/extract/write
  XGnew: LifeTimer edit 
  XGnew: Gallery backup
  XGnew: SMS read/write/extract
  - ปรับปรุง s4pb format - สามารถเขียนข้ามกันได้ระหว่าง  BB5 S40 , DCT4+ ARM (XG213) , DCT4+
  - ปรับปรุงการแตกค่า SMS/Gallery/PhoneBook จากเครื่องที่พื้นที่ FS บางส่วยเสียหาย
  - ปรับปรุงการแตกค่า Phonebook/Gallery/e.t.c สำหรับ S40/S60 จากไฟล์แฟลชแบบเต็ม 
  - ปรับปรุงการดึงข้อมูล S40/S60/S^3 models จากไฟล์แฟลชแบบเต็ม 
  - ปรับปรุงการอ่าน PhoneBook จากเครื่อง BB5 S40 phones (C3 ยังมีปัญหาและบางเครื่องก็แก้ไขแล้ว)
  - แก้ปัญหากสรค้างระหว่างการดึงข้อมูล สำหรับบางรุ่น (หทายเหตุ! เครื่องรุ่นใหญ่บางเครื่องที่มีไฟล์แฟลช (512,1024mb flash - อาจใช้เวลามากถึง 10-20-40 นาที!)
  - แก้ปัญหาLow Format สำหรับ 8800 arte

  - อื่นๆ
  - แก้ปัญหา การแฟลชเครื่อง Maemo จากโหมด Normal (ตอนเครื่องเปิดปกติ)  
  - เพ่ิมการบอกข้อมูลไฟล์แฟลช MeeGo/Maemo  (region, langs, PR version, e.t.c)
  - ปรับปรุงการตรวจสอบไฟล์แฟลช  (Maemo/MeeGo/BB5/Lumia/Infineon)
  - แก้ไข VPL parser (แก้ปัญหาในส่วนของโมเด็ม และการตรวจสอบไฟล์ของ Lumia)
  - ปรับปรุงการตรวจสอบ RSA (เพิ่มรุ่นใหม่ๆ)
  - แก้ไขไฟล์ INI
  - แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆ
  - เพ่ิมรุ่น WP7 (L610c)
  - อัพเดทไฟล์ไวป์ (ล้างข้อมูล) WP7 wipe files
  - อัพเดทไฟล์อื่นๆ (tune/rpl)

   

  jeabni

  • บุคคลทั่วไป
  Re: Infinity Best Dongle Update 1.48
  « ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 07:32:27 am »
 • Publish
 • Publish
 • ขอบคุณคับ

  Tamroom

  • บุคคลทั่วไป
  Re: Infinity Best Dongle Update 1.48
  « ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 10:26:43 am »
 • Publish
 • Publish
 • ขอบคุณครับ

   


  Facebook Comments