ส่งหัวข้อ "Phoneone M204 ชาร์ทไม่เข้าครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ" ถึงเพื่อน