ส่งหัวข้อ "ATF MASS Memory Flashing 7.60 Update!! 21 JUNE 2011!!" ถึงเพื่อน