ส่งหัวข้อ "LED สีแดงกระพริบ เป็นจังหวะ ของเครื่อง BlackBerry มีความหมายอย่างไร มาดูกันครับ" ถึงเพื่อน