ส่งหัวข้อ "แฟลช 5530 ด้วย mt โหมดยูเอสบี เร็วทันใจดีเหมือนกัน" ถึงเพื่อน