ส่งหัวข้อ "ท่านที่NOD32 หลังจากลงโปรแกรมแล้วเปิดไม่ได้ให้แก้ตามนี้นะครับ" ถึงเพื่อน