ส่งหัวข้อ "v8ไมใส่ซิมเปิดหน้าจอปกติ ใส่ซิมเปิดจอม่วงไฟค้าง" ถึงเพื่อน