ส่งหัวข้อ "รวมตั้งค่าตามเดิม หรือ soft reset or hard reset" ถึงเพื่อน