ส่งหัวข้อ "tonadoERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch" ถึงเพื่อน