ส่งหัวข้อ "อาจารย์เส ครับรบกวนขอตัวติดตั้ง เวอร์ firmware box jtag manager v1.35+1.6หน่อย" ถึงเพื่อน