ส่งหัวข้อ "ทำไมผมลงโปรแกรม bb sak ไม่ได้ ทั้งที่เมื่อก่อนก็ใช้ได้" ถึงเพื่อน