ส่งหัวข้อ "ลูกค้า CPF ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่" ถึงเพื่อน