ส่งหัวข้อ "ขอไฟล์แฟลช SONY Z610i ด้วยครับอ.เส" ถึงเพื่อน