ส่งหัวข้อ "2011.10.27.T-BOX.V6.34 อัพเดตอีกแล้ววว" ถึงเพื่อน