ส่งหัวข้อ "แชร์ โปรแกรม ศูนย์ sony update service ผ่านสาย usb " ถึงเพื่อน