ส่งหัวข้อ "MT Box Lite ที่สามารถปลดล็อก bb5 ใช่ตัวเดียวกันหรือต้อง up box หรือคนละกล่อง" ถึงเพื่อน