ส่งหัวข้อ "แจก ไฟล์ แฟรต สำหรับโปรแกรม commzero มากกว่า 50 รุ่น" ถึงเพื่อน