ผู้เขียน หัวข้อ: LGtool 1.38 เพิ่มรุ่น LG แถมยังปลดล็อค HTC Alcatel ได้อีกต่างหาก จะเทพไปใหนเนี่ย  (อ่าน 2924 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ SE

 • Administrator
 • Hero Member
 • *********
 • กระทู้: 4 271
 • คะแนนน้ำใจ: 100
ใครมีกล่อง SETOOL ที่ยังไม่ได้แอคก็รีบจัดเลยนะครับ 2500 แฟลชโซนี่รุ่นใหม่ๆได้ตลอดแถมยังทำ LG HTC Alcatel ได้อีก คุ้มจริงๆ 8)LGTOOL
by SEtool team

Version 1.38 released!

Added support almost of HTC phones!
World first support for LG X305!
Instant unlock by IMEI/ESN/MSN for LG, Alcatel, Motorola, Huawei and HTC phones still free!

DIRECT DOWNLOAD

DOWNLOAD from RAPIDSHARE

Added models for Remote services:

HTC: more then 95% (except Sensation 4G, Sensation, Legend and Disire HD)

- Calculate unlock codes (beta)
- Our algo currently can't decode codes for Sensation 4G, Sensation, Legend and Disire HD models.


LG: X350 - World first!

- Calculate unlock codes


New features:

LG: AX310, AX585, CX5500, CX9600, LN240, LX265, MN240, MT310, MX310, UX310, UX585, VX5500, VX9600

- Firmware flashing copies additional system files into file system after burning


Qulacomm LG CDMA models

- Extracting information form flashfile after user has selected it in open dialog


Alcatel:

- Added Provider IDs to Alcatel Remote Calculator

    252X-2CVDLK1, 602X-2HALIE1, 355A-2AMVPY1, 385X-2ABGGE1,
    385X-2CALRU1, 585X-2DALDE1, 813A-ACLIAR2, 109X-2EALNC1,
    901A-2DAVDO3, 810X-2GALNL1, 606X-2IALTN1, 602DX-2CSKID3,
    818X-2CALES1, 355X-2FALPL1, 901A-2DCECO3, 665X-2IAEUY1,
    813X-2DALBE1, 803X-2EAEUY1, 113X-2CAZTE3, 209X-2KALBE1,
    602X-2GYGES5, 808X-2CALUA1, 209X-2ZALBE1, 818X-2GVDMK1,
    385JA-2BCECO3, 810X-2CALGR1, 813FX-2DRGPL3, 813FX-2DRGES3,
    109X-2ARGVU3, 810X-2CALEU1, 602X-2AALIE1, 255X-2ALDUS1,
    808X-2FVDMK1, 813A-2CLDUS1, 306X-2FALUA1, 585DX-2CALEU1,
    255X-2AM9MZ1, 606X-2CALKE1, 306A-2CLDUS1, 665X-2BAEUY1,
    905A-2BMVSV1, 818X-2BOPNC1, 810A-2CALMX1, 818DX-2BALPL1,
    209X-25ALBE1, 819X-2AEBES1, 209X-2DALBE1, 810X-2CRGPL1,
    209X-2SALBE1, 306X-2ESFFR1, 810X-2GALRS1, 252X-2DVDLK1,
    355A-2BMVPY1, 385X-2BBGGE1, 905A-2ALDUS1, 813A-ADLIAR2,
    355X-2AALLK1, 602DX-2DSKID3, 818DX-2DM6LK1, 818X-2DALES1,
    665X-2JAEUY1, 602DX-2GSKID1, 585DX-2AALES1, 813X-2EALBE1,
    209X-2LALBE1, 901A-2ATGMX1, 602X-2HYGES5, 385JA-2CCECO3,
    813FX-2ERGPL3, 813FX-2ERGES3, 109X-2BRGVU3, 602X-2BALIE1,
    255X-2BLDUS1, 606X-2CALTN1, 255X-2BM9MZ1, 606X-2DALKE1,
    306A-2DLDUS1, 665X-2CAEUY1, 905A-2CMVSV1, 818X-2COPNC1,
    818DX-2CALPL1, 209X-26ALBE1, 819X-2BEBES1, 209X-2EALBE1,
    602X-2AYGES5, 209X-2TALBE1, 818X-2AVDMK1, 109X-2ETMCV1,
    306X-2FSFFR1, 252X-2EVDLK1, 385X-2CBGGE1, 905A-2BLDUS1,
    813A-AELIAR2, 355X-2BALLK1, 813FX-2ATBGB1, 602DX-2ESKID3,
    818X-2EALES1, 355X-2GATNE1, 602DX-2HSKID1, 585DX-2BALES1,
    602X-2GEBES1, 209X-2MALBE1, 901A-2BTGMX1, 585DX-2AALAP1,
    818A-2ATLUY1, 109X-2CRGVU3, 585DX-2AALFR1, 602X-2CALIE1,
    255X-2CLDUS1, 819X-2AALBE1, 606X-2DALTN1, 255X-2CM9MZ1,
    606X-2EALKE1, 306A-2ELDUS1, 109X-2ET2CV1, 109X-2EALPT1,
    585DX-2AALEG1, 602DX-2ASKID1, 818X-2DOPNC1, 818DX-2DALPL1,
    385X-2AALEU0, 209X-2FALBE1, 602X-2BYGES5, 606X-2KALEU1,
    209X-2UALBE1, 818X-2BVDMK1, 808X-2AVDMK1, 109X-2EALIR1,
    252X-2FVDLK1, 306X-2AALUA1, 506A-2ALDUS1, 905A-2CLDUS1,
    813FX-2BTBGB1, 385DX-2DBGRU1, 602DX-2FSKID3, 385A-2AALMX0,
    385JA-2AALUS2, 810X-2CALPL1, 818X-2FALES1, 585DX-2CALES1,
    109X-2ERGKE9, 355DX-2AVDGH1, 385DX-2AALRU1, 602X-2HEBES1,
    209X-2NALBE1, 901A-2CTGMX1, 109X-2EALEU1, 585DX-2BALAP1,
    803A-2FTGMX1, 818A-2BTLUY1, 109X-2DRGVU3, 585DX-2BALFR1,
    602X-2DALIE1, 255X-2DLDUS1, 813A-2FLDUS1, 109X-2EG2GW3,
    810X-2CALNL1, 819X-2BALBE1, 606X-2EALTN1, 255X-2DM9MZ1,
    606X-2FALKE1, 306A-2FLDUS1, 799A-2ATLGT3, 355X-2AATNE1,
    585DX-2BALEG1, 602DX-2BSKID1, 818X-2EOPNC1, F152X-2BSFEU0,
    818DX-2EALPL1, 803X-2AAEUY1, 385X-2BALEU0, 602X-2AEBES1,
    209X-2GALBE1, 602X-2CYGES5, 209X-2VALBE1, 818X-2CVDMK1,
    808X-2BVDMK1, 665X-2AOTFA1, 506A-2AMVHNA, 306X-2BALUA1,
    506A-2BLDUS1, 813FX-2CTBGB1, 385DX-2EBGRU1, 602DX-2GSKID3,
    385A-2BALMX0, 385JA-2BALUS2, 818X-2GALES1, 706X-2AAEUY1,
    819A-2AUFMX1, 385X-2AALEU1, 585DX-2DALES1, 355DX-2BVDGH1,
    385DX-2BALRU1, 813A-2FIMMX1, 901A-2DTGMX1, 706X-2AALUA1,
    585DX-2CALAP1, 803A-2GTGMX1, 306X-2ASFFR1, 818A-2CTLUY1,
    810X-2GALGR1, 109X-2ERGVU3, 810X-2CALRS1, 585DX-2CALFR1,
    602X-2ETNME1, 665X-2IOTFA1, 813A-2GLDUS1, 818DX-2AALEU1,
    585X-2AALDE1, 901A-2AAVDO3, 606X-2FALTN1, 819A-2AIMMX1,
    585DX-2AALEU0, 105X-2AVDRO1, 606X-2GALKE1, 109X-2EALRU1,
    799A-2BTLGT3, 355X-2BATNE1, 901A-2ACECO3, 585DX-2CALEG1,
    602DX-2CSKID1, 818X-2FOPNC1, 606X-2IALFR1, 818DX-2FALPL1,
    813X-2AALBE1, 803X-2BAEUY1, 385X-2CALEU0, 602X-2BEBES1,
    209X-2HALBE1, 602X-2DYGES5, 810X-2GRGPL1, 209X-2WALBE1,
    818X-2DVDMK1, 813FX-2ARGPL3, 813FX-2ARGES3, 808X-2CVDMK1,
    665X-2BOTFA1, 506A-2BMVHNA, 109X-2EVDFJ1, 306X-2CALUA1,
    813FX-2DTBGB1, 602DX-2HSKID3, 385A-2CALMX0, 385JA-2CALUS2,
    F152X-2BSFEU1, 706X-2BAEUY1, 109X-2EALUA1, 819A-2BUFMX1,
    385X-2BALEU1, 209X-2AALBE1, 385DX-2CALRU1, 109X-2EM1TE9,
    813A-2GIMMX1, 109X-2ERGTE9, 209X-2PALBE1, 706X-2BALUA1,
    585DX-2DALAP1, 803A-2HTGMX1, 306X-2BSFFR1, 818A-2DTLUY1,
    252X-2AVDLK1, 585DX-2DALFR1, 602X-2FTNME1, 665X-2JOTFA1,
    385X-2AALRU1, 813A-2HLDUS1, 818DX-2BALEU1, 585X-2BALDE1,
    813A-AALIAR2, 901A-2BAVDO3, 606X-2GALTN1, 819A-2BIMMX1,
    602DX-2ASKID3, 585DX-2BALEU0, 105X-2BVDRO1, 606X-2HALKE1,
    818X-2AALES1, 901A-2BCECO3, 585DX-2DALEG1, 602DX-2DSKID1,
    818X-2GOPNC1, 818DX-2GALPL1, 813X-2BALBE1, 803X-2CAEUY1,
    602X-2CEBES1, 113X-2AAZTE3, 209X-2IALBE1, 808X-2AALUA1,
    818X-2EVDMK1, 813FX-2BRGPL3, 109X-2EVPLK1, 813FX-2BRGES3,
    810X-2AALEU1, 665X-2COTFA1, 813A-2ALDUS1, 306X-2DALUA1,
    585DX-2AALEU1, 813FX-2ETBGB1, 306A-2ALDUS1, V555X-2AVDLK1,
    385X-2CALEU1, 810A-2AALMX1, 209X-2BALBE1, 385DX-2DALRU1,
    813A-2HIMMX1, 209X-2QALBE1, 306X-2CSFFR1, 252X-2BVDLK1,
    109X-2EALNL1, 602X-2GALIE1, 385X-2BALRU1, 818DX-2CALEU1,
    585X-2CALDE1, 813A-ABLIAR2, 901A-2CAVDO3, 606X-2HALTN1,
    602DX-2BSKID3, 585DX-2CALEU0, 606X-2IALKE1, 818X-2BALES1,
    355X-2EALPL1, 901A-2CCECO3, 813X-2CALBE1, 803X-2DAEUY1,
    602X-2DEBES1, 813A-2AIMMX1, 113X-2BAZTE3, 209X-2JALBE1,
    808X-2BALUA1, 209X-2YALBE1, 818X-2FVDMK1, 385JA-2ACECO3,
    813FX-2CRGPL3, 813FX-2CRGES3, 810X-2BALEU1, 808X-2EVDMK1,
    665X-2DOTFA1, 306X-2EALUA1, 585DX-2BALEU1, 355X-2GALLK1,
    306A-2BLDUS1, V555X-2BVDLK1, 602DX-2JSKID3, 109X-2ERGTE5,
    810X-2GALPL1, 665X-2AAEUY1, 905A-2AMVSV1, 818X-2AOPNC1,
    109X-2EALAP1, 810A-2BALMX1, 818DX-2AALPL1, 209X-24ALBE1,
    109X-2EALFR1, 209X-2CALBE1, 385DX-2EALRU1, 209X-2RALBE1,
    306X-2DSFFR1

bug fixed:
- Program crush on indian models disconnect fixed
- PRL restoring bug fixedออฟไลน์ fair-fair

 • Global Moderator
 • Jr. Member
 • ******
 • กระทู้: 82
 • คะแนนน้ำใจ: 1
 • เพศ: ชาย
  • อีเมล์
 ขอบคุณคร้าบ ขอบคุณคร้าบ ขอบคุณคร้าบ

ออฟไลน์ OdinZemo

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • คะแนนน้ำใจ: 0
อันไหนสำคัญกว่ากัน

 


Facebook Comments